Tuyển chọn 2

01. Tưởng rằng
02. Một lng tự hối
03. Sm hối 3
04. Sẽ c ngy
05. Can v chiều buồn
06. Chen Cứu độ
07. Lỗi hẹn
08. Thống hối
09. Thương con Cha ơi
10. Đừng bỏ con Cha ơi
11. Con đường Cha đ đi
12. Thập gi no
13. Thập gi đơn ci

C thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:

Cc bạn c thể Download những bản nhạc ny bằng cch:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dng Internet Explorer) v sau đ
Save vo folder no bạn muốn
(c thể đổi tn của music .mp3 file)