Tuyển chọn 3

01.Bước Người đi qua
02.Cha vẫn yu con
03.Dng đời
04.Cha khoan nhn
05.Giọt lệ thống hối
06.Ct bụi mong manh
07.Tnh yu mnh liệt
08.Cha chờ ta
09.Con cn nhớ mi
10.Phận người
11.Bỏ kiếp đi hoang
12.i Gisu ln tuất
13.Đừng bỏ con Cha ơi
14.Người chết v yu
15.Người ơi hy nhớ
16.Tnh của người đ chết
17.Giọt lệ trong lời kinh
18.Ni với chnh mnh
19.Tnh yu cứu thot
20.Gisu v yu

C thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:

Cc bạn c thể Download những bản nhạc ny bằng cch:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dng Internet Explorer) v sau đ
Save vo folder no bạn muốn
(c thể đổi tn của music .mp3 file)