Kinh chay

01. Lời kinh chiều
02. Đừng để con đơn hành
03. Xin ơn tha thư
04. T́nh yêu thánh giá
05. Tâm t́nh xám hôi
06. Kinh chay
07. Phó thác
07. T́nh yêu Chúa vút cao
09. Vươn cao linh hồn
10. Thôi
11. Nguyện cầu cho cha mẹ
12. T́nh cha nghĩa mẹ

Có thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:

Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)