Lời Con Muốn Ṇi

01. Lời con muốn nói
02. Công cha nghĩa mẹ 4
03. Khác ghi ơn cha
04. Mẹ của con
05. Nhớ ơn mẹ cha
06. Cầu cho cha mẹ 9
07. T́nh cha nghĩa mẹ
08. Ban tay mẹ
09. Lời của con
10. Ơn cha nghĩa mẹ
 
Phaolô Tiến Thành vol 1
Biên tập: Lm. Nguyễn Duy
Ḥa âm - P. khí . Nguyễn Minh Châu
Studio: TTMV Sàig̣n
Record: Minh Long
Vocal: Tâm Linh, Bích hiền
Designer: Giang Ân
 

Có thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)