Ct Bụi Phận Người
01. Như cơn gi thoảng qua (Xun Ph)
02. Tran gian l ci tạm (Quỳnh Lan - Tm An)
03. Xin cho mọi người ở lại (Khắc Dũng - Diệu Hiền)
04. Cha đ thương gọi con về (Thụy Vn - Tm An)
05. Ct bụi  ( Xun Ph )
06. Lạy Cha xin hy xt thương (Diệu Hiền)
07. Từ u tối vực su ( Quỳnh Lan )
08. Thn phận con người (Diệu Hiền)
09. Cha ơi phận người ra đi (Thụy Vn)
10. Từ vực su (Diệu Hiền)
11. Xin Mẹ đừng bỏ con (Khắc Dũng - Diệu Hiền)
 
Một Đời Ngợi Ca Vol.4
Nhạc Sĩ: Trng Dương

                                           
                                      Thư từ -  Gp