Người Đi
01. Thần Linh Chúa hỡi (Hoàng Hiệp)
02. Lời Kinh Mân Côi ( Lam Phương - Ca đoàn Sao Mai)
03. Bước hoang đàng ( Mai Thảo - Ca đoàn Sao Mai)
04. Cuộc sống của Tôi ( Tuyết Mai)
05. Vinh dự Thập Giá ( Ca đoàn Sao Mai)
06. Xin sai Thánh Thần ( Diệu Hiền - Ca đoàn Sao Mai)
07. Hoàng hôn bên Mẹ ( Tuyết Mai Ly)
08. Alpha Omega (Ca đoàn Sao Mai)
09. Đường Thập Giá (Thùy Dương - Hoàng Quân)
10. Người đi ( Diệu Hiền - Ca đoàn Sao Mai)
11. Bonus : Kinh Tin Kính Các Thánh Tông Đồ ( Ca đoàn Sao Mai)

                                           
                                      Thư từ -  Góp Ư