Thắp Hương
Thắp Hương

Nhạc Sr Mai Thanh
Lời  Băng Tm
Ha m Vũ Ln
 


C thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn


DOWNLOAD:

Cc bạn c thể Download những bản nhạc ny bằng cch:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dng Internet Explorer) v sau đ
Save vo folder no bạn muốn
(c thể đổi tn của music .mp3 file)
 
                                           
                                      Thư từ -  Gp