Tuyển 4
01.Khc ca dng Cha
02.Lm dấu
03.Cha xuống thế để ni yu thương
04.Hy thắp sng ln
05.Cha tn trung mun đời
06.Lắng nghe Lời Cha
07.Bi ca sm hối
08.Bỏ Ngi con theo ai
09.Kinh nguyện với Đức Mẹ
10.Về với Ngi
11.Ơn gọi của ngi sao

                                           
                                      Thư từ -  Gp