Hoan Ca Cứu Thế Vol.6 - T́nh Ngài Gọi Con

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

Bước Người đi qua
Lời ngỏ - T́nh Ngài Gọi Con
T́nh người hiến dâng
T́nh Ngài gọi con
Điểm tựa đời con
Sống cho ngày mai
Lời cầu chiều hôm
Con phải làm ǵ
Cúi lạy Ngài
Trước mắt Cha
T́nh khúc tri ân

Hoan Ca Cứu Thế Vol.6 - T́nh Ngài Gọi Con


  “Để có được âm thanh trung thực và chất lượng tốt, xin Quư Vị t́m mua CD gốc tại các cửa tiệm, nhà sách Công Giáo trên toàn quốc. Chân thành cám ơn Quư Vị.”