Nhánh Ovila Cho Người Nằm Xuống

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

Nhánh ovila cho người nằm xuống

Lời nguyện cầu

Như niềm mong ước đă tới

Nếu một mai

T́nh người hy tế

Kinh vực thẳm

Kinh yêu thương đă đơm bông kết trái

Lời kinh cho người nằm xuống

Năm tháng có Mẹ

Chỉ xin được yêu Ngài


Có thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn


DOWNLOAD:

Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)