Sao Mai 9 - Ma Chay V Phục Sinh

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

13.

14.

Lời giới thiệu - Sao Mai 9

Cha khải hon

Tnh ca Thập Tự

Đường về

Kht

Ngy Cha lập ra

Về với tnh yu

Cha sống lại

Tnh yu của Cha

Mong con quay về

Lng Thương Xt Cha

Trở về trong tin yu
Đm hoa đăng
Cha đ sống lại


C thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn


DOWNLOAD:

Cc bạn c thể Download những bản nhạc ny bằng cch:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dng Internet Explorer) v sau đ
Save vo folder no bạn muốn
(c thể đổi tn của music .mp3 file)