Chiều Nguyện Cầu

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

Chiều nguyện cầu

Tâm t́nh ca 1

Đời tôi

Giọt lệ trong lời kinh

Tâm ca Mai Đệ Liên

Lời kinh nguyện trầm

Cho con biết yêu thương

Yêu thương cho người

Cha ơi! Con đă về

Con vẫn trông cậy Chúa

Thánh Ca Vol.3 - Chiều Nguyện Cầu


Có thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn


DOWNLOAD:

Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)