Album lời ta tội của đá

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

.

Bờ đá xanh tạ tội

Bỏ Ngài con biết theo ai

Cha ơi con đă về

Chúa là con đường

Chuông chiều

Con chỉ là tạo vật

Giọt lệ trong lời kinh

Khúc cảm tạ

Lang nghe lời Chúa

Lời kinh nguyện trầm

Món quà từng ngày

Sống trong niềm vui

 

Tuyển tập 12 ca khúc
trong album Lời tạ tội của đá của

Lm J.B Nguyễn Sang
 


  “Để có được âm thanh trung thực và chất lượng tốt, xin Quư Vị t́m mua CD gốc tại các cửa tiệm, nhà sách Công Giáo trên toàn quốc. Chân thành cám ơn Quư Vị.”