Hạt Kinh Cảm Tạ
Trên đường đời con đi
Khúc ca dâng Mẹ
Như là yêu thương
T́nh hồng dâng Mẹ
Chúa là nơi con an nghỉ
Hồng ân cảm tạ 1613
Sống một đời cho Chúa
Lời cầu sai đi
Loan báo tin vui
Thiên Chúa T́nh Yêu
Lời cầu tin yêu
Mẹ thương dẫn lỗi
Thánh Ca Như Mai 2 - Hạt Kinh Cảm Tạ


  “Để có được âm thanh trung thực và chất lượng tốt, xin Quư Vị t́m mua CD gốc tại các cửa tiệm, nhà sách Công Giáo trên toàn quốc. Chân thành cám ơn Quư Vị.”