Album Thanh Huyền Vol 1

                   Khung trời yêu thương

 

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

 

Thánh tâm Chúa Giêsu

Nơi tim Cha

Thánh tâm dịu hiền

Tiệc thánh trần gian

Chúa trong đời con

Cho con vững tin

Bài ca tin yêu

Con có hoa dâng Mẹ 1

Trong tim Chua

 

Tuyển tập 9 ca khúc
trong album vol 1 Khung trời yêu thương của

Cs Thanh Huyền
 


  “Để có được âm thanh trung thực và chất lượng tốt, và để ủng hộ Album xin Quư Vị t́m mua CD gốc tại các cửa tiệm, nhà sách Công Giáo trên toàn quốc. Chân thành cám ơn Quư Vị.”