Album Đng Ha

                          Cha l con đường

 

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

.

 

Con đường Cha đ đi qua - Phi Nguyễn

Lời kinh nguyện trầm - Diệu Hiền

Trong tri tim Cha - Hong Qun

Chng con cần đến Cha - Phi Nguyễn

Lắng nghe lời Cha - Hong Qun

Lạy Cha, Cha đ thấy - Kim Ngn

Cha l con đường - Đức Minh

Lời Thing - Tuyết Mai

Luật yu thương - Khnh Duy

Trng cậy Cha - Phi Nguyễn

Tm tnh hiến dng - Diệu Hiền

Tm về chn thiện mỹ - Đức Minh
 

 

Tuyển tập 12 ca khc
trong Album Cha l con đường

Cs Đng Ha
 


  “Để c được m thanh trung thực v chất lượng tốt, v để ủng hộ Album xin Qu Vị tm mua CD gốc tại cc cửa tiệm, nh sch Cng Gio trn ton quốc. Chn thnh cm ơn Qu Vị.”