Album Lm Châu Linh vol 4

                      Đường thập tự

 

 

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

 

.

 

Đường thập tự

Nếu

Chúa là con đường

Xin dạy con yêu Ngài

C̣n măi tin yêu

Ttrong trái tim Chúa

Cho t́nh tôi nguyên vẹn

Trên đỉnh đồi xa

Tin hay không tin

Dù con chưa thấy Ngài

Tâm t́nh hiến dâng


 

 

Tuyển tập 11 ca khúc
trong Album vol4 Đường thập tự

lm châu linh
 


  “Để có được âm thanh trung thực và chất lượng tốt, và để ủng hộ Album xin Quư Vị t́m mua CD gốc tại các cửa tiệm, nhà sách Công Giáo trên toàn quốc. Chân thành cám ơn Quư Vị.”