Album Nguyễn Sang vol 21

                       Chặng thứ 12

 

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

 

 

.

 

Lời giới thiệu

Hăy thương yêu nhau

Máu chiên ḅ

Giờ tử nạn

Thập giá ngất cao

Lễ hy sinh

Luật yêu thương

Sám hối 5

V́ thương con

Bài thương khó

Chút ḷng son

Nguyện chúa chí ái

Quỳ bên cung thánh

Nguồn trợ lực đời tôi

Hỡi người hăy nhớ

Sám hối 6

 


 

 

Tuyển tập 16 ca khúc
trong Album Nguyễn Sang vol 21

Chặng thứ 12
 


  “Để có được âm thanh trung thực và chất lượng tốt, và để ủng hộ Album xin Quư Vị t́m mua CD gốc tại các cửa tiệm, nhà sách Công Giáo trên toàn quốc. Chân thành cám ơn Quư Vị.”