Album Tin Yêu Ca vol 1

                         Kiếp Hoa Phận Người

 

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

 

.

 

Lời mở đầu - Nhạc sĩ Tin Yêu

Chúa là mục tử - Thanh Sử

Xin ngợi khen Chúa - Kha Ly, Trung Đông

Kiếp hoa phận người - Trung Đông

Hiệp ḷng tiến dâng - Gia Ân, Mai Thảo

Chiều tiệc ly - Trung Đông

Vui ngày trở về - Trần Ngọc

Cầu nguyện đêm đông - Xuân Trường

Xin vâng như Mẹ - Mai Thảo

Báo đáp t́nhCha - Trung Đông

Lên đường truyền giáo - Trần Ngọc, Diệu Hiền


 

 

Tuyển tập 11 ca khúc
trong Album Tin yêu ca vol 1

Kiếp hoa phận người
 


  “Để có được âm thanh trung thực và chất lượng tốt, và để ủng hộ Album xin Quư Vị t́m mua CD gốc tại các cửa tiệm, nhà sách Công Giáo trên toàn quốc. Chân thành cám ơn Quư Vị.”