Album Tam ca áo trắng

                         Một chút
 

 

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

 

 

.

 

Xin dạy con biết yêu Ngài

Lạy Mẹ tà pao

Qùy hoa

Con nay trở về

Cho con vững tin

Sao em không lần chuỗi

Trở về

Lắng nghe lời Chúa

Một chút

Xin vâng

 


 

 

Tuyển tập 10 ca khúc
trong Album Tam ca áo trắng

Một chút
 

 


  “Để có được âm thanh trung thực và chất lượng tốt, và để ủng hộ Album xin Quư Vị t́m mua CD gốc tại các cửa tiệm, nhà sách Công Giáo trên toàn quốc. Chân thành cám ơn Quư Vị.”