Album vol 14 Gia Ân

                   Nguyện cầu cho nhau
 

 

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

 

 

.

 

Nguyện cầu cho nhau

Có nhau từ đây

Của lễ yêu thương

Hăy đến hỡi bạn t́nh ta

Hoa nở miền Cana

Nhă ca

Yêu thương đơm hoa kết trái

Diễm t́nh ca 3

Yêu trong t́nh Chúa

Bước ngàn hoa

 


 

 

Tuyển tập 10 ca khúc
trong Album vol 14 Gia Ân

Nguyện cầu cho nhau
 

 


  “Để có được âm thanh trung thực và chất lượng tốt, và để ủng hộ Album xin Quư Vị t́m mua CD gốc tại các cửa tiệm, nhà sách Công Giáo trên toàn quốc. Chân thành cám ơn Quư Vị.”