Album vol 2 - Lm John Nguyễn

                 Tnh Cha Tnh Người
 

 

 

01.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

 

 

.

 

Lời giới thiệu

V như

Cho con biết yu thương

Tnh đời tnh Cha

Lời kinh ha bnh

C bao giờ con thấy Cha

Tnh yu Cha cao vời

Trong ngn nỗi gian trun

Du ca tnh yu


 

 

Tuyển tập 10 ca khc
trong Album vol 02 -Lm John Nguyễn

Tnh Cha tnh người
 

 


  “Để c được m thanh trung thực v chất lượng tốt, v để ủng hộ Album xin Qu Vị tm mua CD gốc tại cc cửa tiệm, nh sch Cng Gio trn ton quốc. Chn thnh cm ơn Qu Vị.”