Tuyển tập 12 ca khúc
 trong Album Một Đời Ngợi Ca Vol.1

T́nh yêu thập giá


 


01. Lời giới thiệu

02. Trần thế Chúa đă đi qua

03. Lời Ngài gọi cuối chân mây

04. T́nh yêu thập giá

05. Suy tưởng

06. Một đời ngợi ca

07. Phó thác

08. Lời Chúa

09. Cho con đến trên đồi Can-vê

10. T́nh Chúa cao vời
11. H́nh như là thử thách

12. Tưởng rằng có lúc


 

“Để có được âm thanh trung thực và chất lượng tốt, và để ủng hộ Album xin Quư Vị t́m mua CD gốc tại các cửa tiệm, nhà sách Công Giáo trên toàn quốc. Chân thành cám ơn Quư Vị.”