Album

                       Thập giá đơn côi

 

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

 

.

 

Ai biết ngày nào Chúa đến

Cha ơi con đă về

Chuyện một người chăn chiên

Con buồn quá Chúa ơi

Con chiên hoang đàng

Dụ ngôn

Thập giá đơn côi

Thập giá đơn côi_saxophone

Thập giá trên đồi hoang

T́m ngài nơi đâu

Xin được một lần

 

 

Tuyển tập 11 ca khúc
trong Album

Thập giá đơn côi


 


  “Để có được âm thanh trung thực và chất lượng tốt, và để ủng hộ Album xin Quư Vị t́m mua CD gốc tại các cửa tiệm, nhà sách Công Giáo trên toàn quốc. Chân thành cám ơn Quư Vị.”