Tuyển tập 12 ca khúc
 trong Album

Lời cầu


 

 


01.
Hướng lên quê trời

02. Xin thương xót

03. Đáp ca : hồn con kêu khấn

04. Hallêluia

05. Xin dâng kiếp sống

06. Lời nguyện cầu

07. Thánh Thánh Thánh

08. Lạy Chiên Thiên Chúa

09. Miên ca

10. Chỉ một Chúa thôi
11. Biết đến bao giờ

12. Kiếp bụi tro

13. Xin giữ ǵn con

14. Từ vực sâu

15. Lời cầu

16. Cầu Mẹ thương.
 

“Để có được âm thanh trung thực và chất lượng tốt, và để ủng hộ Album xin Quư Vị t́m mua CD gốc tại các cửa tiệm, nhà sách Công Giáo trên toàn quốc. Chân thành cám ơn Quư Vị.”