Tuyển tập 10 ca khúc
 trong Album

T́nh ca muôn thuở


 


01. T́nh ca muôn thuở

02. Con xưng tụng Chúa

03. Kinh nguyện chiều hôm

04. Xin cho lời con

05. Mời gọi yêu thương

06. Hy vọng vào Ngài

07. Bước trong tin yêu

08. Chúa là gia nghiệp con

09. Tôi đă chọn Ngài

10. Tri ân t́nh Chúa
 

“Để có được âm thanh trung thực và chất lượng tốt, và để ủng hộ Album xin Quư Vị t́m mua CD gốc tại các cửa tiệm, nhà sách Công Giáo trên toàn quốc. Chân thành cám ơn Quư Vị.”