Dâng Ngài T́nh Con

01 Bài ca yêu thương
02 Khúc hát một loài hoa
03 Ta đă làm ǵ?
04 Đời con
05 Tâm sự buồn
06 Người gieo giống
07 Gia nghiệp đời con
08 Hành tŕnh
09 Quảng đại hiến dâng
10 Theo Chúa
11 Ngũ bái tân ca
12 Tâm t́nh ca 1
13 Cho con biết yêu thương
Bonus track:
14 Theo Chúa
1
5 Người gieo giống
 

Có thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)