Khát yêu

01. Chuyện Giêsu -  chuyện mỗi chúng ta          Thanh Lâm
02.
Chúa quá nhân từ                                          Thy Yên
03.
Xin dạy con biết                                             Nhạc Chí Nhân- Ư Thơ Trí Dũng (Song ca với Thanh Sử)
04.
Sáng cùng thái dương                                   Lê Đức Hùng
05.
Trái tim khát yêu thương                                Lê Đức Dũng
06.
Khát thái sơn ngả bóng cuối trời                   Soeur Trần Hương
07.
Lạy Cha từ ái                                                 Tuyết Mai Ly
08.
Băo ḷng                                                         Lê Đức Hùng
09.
Vinh quang sau niềm đau                              Chí Nhân
10.
Hôn lên  nỗi đau phân người                          Phan Ngọc Hiến
11.
T́nh người
                                                     Tuyết Mai Ly – Chí Nhân (Song ca với Phi Nguyễn)

Biên tập: Tuyết Mai Lư
Ḥa âm - phối khí:
Đức Cường, Minh Khang, Minh Châu, Quang Đạt
Thu - Mix:
Tùng Mix
Vocal:
Cadilac, Tuyết Mai Lư & Tùng Mix

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)