Lời Nguyện

1. Về bn mẹ (Sr Thy Trang)
2. Pha thc (Kiều Linh)
3. Cảm Tạ 2 (Lm Nguyễn Trinh)
4. Mong chẳng cn g (Lm Quang uy)
5. Cng mẹ xin vng (Sr T Trang & Lm Q Uy)
6. Sm hối 2 (Văn Khoa)
7. Khc diệu ca (Lm Quang Uy)
8. Lời nguyện 3 (Văn Khoa)
 

C thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Cc bạn c thể Download những bản nhạc ny bằng cch:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dng Internet Explorer) v sau đ
Save vo folder no bạn muốn
(c thể đổi tn của music .mp3 file)