Lời tôi ca
               (Dấu Ấn T́nh Yêu 4)


 1. Khúc hát người ca công            Nhóm AC&M

 2. Lời ngỏ                                    Lm. Nguyễn Uy Sỹ

 3. Lời tôi ca                                 Ngọc Hy - Bích Ngọc

 4. Dấu ấn t́nh yêu                        Quang Dũng - Lan Chi & Thiên Hương

 5. Nơi đứng của Người                 Giao Linh

 6. Ngôi nhà tranh đơn sơ              Nhất Sinh

 7. Khi tim tôi khô cứng                  Hương Giang

 8. Th́ xin cho tôi                           Trần Tâm

 9. Hạt lúa dâng Người                   Quốc Đại

 10. Nỗi buồn ḥang tử                     Nhóm mắt ngọc

 11. T́nh người chờ tôi                     Nam Khánh

 12. Người là bầu trời                       Anh Bằng

 13. Chỉ mong tôi                              Lm. Ân Đức. Phụ họa: Lan Chi-Thiên Hương

Biên Tập:  Lm. Ân Đức
Ḥa âm phối khí: NS. Minh Khang
Keyboard: Minh Khang
Guitar: Tấn Phong
Bass: Thanh Tâm
Drum: A-Dźn
Violin: Minh Đạt
Viết Tân Studio


DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click)
Save Link As
/ (nếu dùng Mozilla Firefox)
Save Target As / (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)