Thế Giới Mừng Ging Sinh

01. Trời cao
02. Đm uy linh
03. Nhn xem trẻ b
04. Tiếng ht thin Thần
05. Cha đ sinh ra
06. Trời đm Belem
07. Tiếng mun Thin Thần
08. Mn qu dng Ging Sinh
09. Đi tm Cha ti
Bonus:
10. Đm uy linh
11. Nhn xem trẻ b
12. Trời đm Belem
13. Mn qu dang Ging Sinh
14. Đi tm Cha ti
15. Lk
 

C thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Cc bạn c thể Download những bản nhạc ny bằng cch:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dng Internet Explorer) v sau đ
Save vo folder no bạn muốn
(c thể đổi tn của music .mp3 file)