Thánh Ca Hôn Nhân 1

 1. (bài "Lạy Chúa Từ Nhân - đă xóa bỏ)
 2. Kinh cầu t́nh yêu            Thanh Thủy
 3. Một t́nh yêu                    Đức Huy
 4. Diễm T́nh Ca                  Ngọc Minh
 5. Diễm t́nh ca 1                 Lệ Quyên
 6. Xoa dịu đắng cay             Ngọc Ḥang
 7. Đến trước nhan Ngài       Tốp Ca
 8. Hai ḍng sông gặp nhau   Hợp Ca
 9. Song hành                       Hợp ca
 10. T́nh là như thế                 Tam ca áo trắng
 11. Đưa nhau vào thánh điện   Nhật Tân
 12. Xin dâng chàng và nàng     Nhật Tân
 13. Trầu cau nên duyên          Lệ Quyên
 14. Nghĩ chuyện mai sau        Lệ Quyên
 15. Nhă ca                             Hợp ca
 16. Mẹ ở với con                    Song ca

Trích trong  "Những nẻo đường truyền giáo",
phần Thánh ca

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)