Muôn Đời Tạ Ơn

01. Muôn đời tạ ơn
02. Điệp khúc Magnificat
03. Thượng tiến dâng Vua
04. Bài ca chúc tụng
05. Nguyện cầu Mẹ La Vang
06. Lễ dâng đầu năm
07. Tung hô danh Ngài
08. Của lễ vẹn toàn
09. Tim về Thánh Tâm
10. Ḍng suối hồng ân
 

Có thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)